Dokumenty

Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf stavebný dozor výzva pre OcÚ Rovné
pdf externe riadenie výzva znižovanie energetickej náročnosti OcU Rovné
pdf energetický audit pre OcÚ Rovné
pdf informácie o realizacií projektu pre Zniženie energetickej náročnosti OcÚ Rovné
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf vyzva na predkladanie ponúk
pdf PHSR 2015-2020
pdf výzva na predkladanie ponúk OcÚ
pdf komunitný plan obce Rovné
docx NP TSP
PDF zmluva skladky
zip výzva na 7.4 ihrisko
zip projektovka ihrisko
jpg print screen zmluvy ihrisko
pdf zbrojnica výzva
xls zbrojnica
docx zbrojnica
pdf Sanačné práce
doc informácie o realizacií projektu NFP č.SEP-IMRK2-2018-001810
zip 07.08.2018 výzva na predkladanie cenových ponúk-Vybudovanie stojísk- aktivita A
zip výzva na skládky aktivita -B
pdf výzva na predloženie ponúk Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Rovné – aktivita B
zip komunálne voľby 2018
zip výzva na predkladanie CP-Rovné obnova voj. cintorína z 1.svetovej vojny
pdf informacia realizácií projektu Rovné Zberný dvor zverejnené 5.9.2019
zip Výzva na vybudovanie zberného dvora v obci Rovné - stavebné práce, ktorých predmetom je vybudovanie zariadenia pre zber a dočastné uskladnenie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Rovné zverejnené dňa 24.10.2019
zip Výzva na vybudovanie zberného dvora v obci Rovné - stavebné práce, ktorých predmetom je vybudovanie zariadenia pre zber a dočastné uskladnenie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Rovné zverejnené dňa 24.10.2019
zip Výzva na vybudovanie zberného dvora v obci Rovné - stavebné práce, ktorých predmetom je vybudovanie zariadenia pre zber a dočastné uskladnenie komunálneho odpadu vyprodukovaného v obci Rovné zverejnené dňa 24.10.2019
Všeobecné záväzné nariadenie
o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ROVNÉ
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 1.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 2.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 3.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 4.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 5.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 6.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 7.str.
jpg Všeobecné záväzné nariadenie - 8.str.
jpg hlavný kontrolor 2014
docx voľby 2020 informácia pre voliča zverejnene 06.11.2019

Kalendár:

Júl 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Anna, Hana

Počasie na Slovensku